WHY INFANT SUFFER LOTS OF PAIN IN MOTHER WOOMB

  কোন পাপৰ কাৰণে পাপী গৰ্ভত প্ৰৱেশ কৰে আৰু গৰ্ভত নানান কষ্ট ভোগ কৰিব লগীয়া হয় ? কিছুমান স্ত্ৰীৰ কিয় গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মৃত্যু হয় ? কিয় দেউতা জীয়াই থকাৰ পিছতো পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈ যায় ? এই সকলো বোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুব সুন্দৰকৈ গৰ্ভগীতাত বৰ্ণিত আছে। গৰ্ভ গীতাৰ প্ৰথম অধ্যায়ত এইContinue Reading

Share it with: