GIVE WORSHIP IN PADDY FIELD TO BE RICH AND WEALTHY

কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া ঘৰলৈ আনক এই বস্তু ধনে ধানে চহকী হ’ব !!   কাতি বিহু বা কঙালী বিহু কাইলৈ ইংৰাজী ১৮/১০/২০২১ তাৰিখ সোমবাৰে। কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ  তিনি বিহুৰ অন্যতম এটি। আহিন মাহ আৰু  কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ত বিগত বছৰতContinue Reading

Share it with: