5 great mistakes of life

সনাতন ধৰ্ম অনুসৰি হিন্দু লোকসকলৰ বাবে বহু ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায় আৰু সেই সকলোবোৰ মহান গ্ৰন্থৰ ভিতৰত শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা হৈছে অন্যতম। এই শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মনুষ্যৰ বাবে বহু মূল্যবান উপদেশ প্ৰদান কৰি গৈছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাত কৈছিল যে মনুষ্যই যিয়ে যেনে কৰ্ম কৰে তেনে ধৰণৰ ফলContinue Reading

Share it with: