story of death

  পৃথিৱীত যিয়ে জন্ম লৈছে তেওঁৰ মৃত্যু এদিন নহয় এদিন অনিবাৰ্য , আৰু এয়া হৈছে পৃথিৱীৰ কঠিন সত্য ; কিন্ত আমি আটাইতকৈ বেছি ভয় কৰো সেই মৃত্যুক। আমি এই সত্যৰ পৰা সদায় পলাবলৈ চেষ্টা কৰো যদিও আমাৰ মাজত মৃত্যুৰ ৰহস্য অতি গোপন। এই মৃত্যুৰ ৰহস্য ওঠৰ হিন্দু পুৰাণৰ ভিতৰত অন্যতমContinue Reading

Share it with: