Four symbolic signs identify the future luck of a person

   জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি মানুহৰ দেহৰ কিছুমান অংগত অৱস্থিত কিছু বিশেষ চিহ্ন অত্যন্ত মঙ্গলজনক আৰু শুভ মান্যতা দিয়া হয়। ঠিক এই চিহ্নসমূহতে মানুহৰ ধন, টকা, ঐশ্বৰ্য্য, বিভূতিৰ আগজাননী ধাৰণা কৰা যায়। সেই বিশেষ চাৰিটা চিহ্ন হৈছে :- ১) যদিহে হাতৰ তলুৱাৰ মাজত টমৰ, ৰথ, বক্র বা পতাকা চিহ্ন থাকে তেন্তেContinue Reading

Share it with: