Cambodia as tourist venue

  এই ৰহস্যময় পৃথিৱীত এনে এখন দেশ আছে যাৰ গাওঁসমূহ আৰু বসবাস কৰা লোক সকলৰ জীৱন যাপন সম্পূৰ্ণ পৃথক। সেই দেশৰ লোকসকল কৃষি আৰু মৎস সম্পদৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল। সেই দেশত পুৰুষৰ তুলনাত বেছি সংখ্যক নাৰীয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে। যি দেশত এখন গাঁও প্ৰেমৰ গাঁও হিচাপে পৃথিৱী খ্যাত। সেই গাঁওতContinue Reading

Share it with: